Categorii

Descriere: Motociclu cu sau fără ataş. Triciclu cu o putere care depăşeşte 15 kW.
Utilizare: Permisul de conducere eliberat pentru categoria A este valabil şi pentru autovehiculele din subcategoriile AM, A1 şi A2.
Cerinţe:
1. Vârsta necesară: 24 ani
20 ani – în cazul în care persoana face dovada conducerii pe o perioadă de cel puţin 2 ani pe un motociclu din subcategoria A2
20 ani – pentru conducerea triciclului cu o putere ce depăşeşte 15 kW

*1 – pot frecventa cursurile unei şcoli auto şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 12 luni înainte de împlinirea acesteia;
*2 – ora de petrecere a lecţiilor teoretice se alege în momentul înregistrării;
*3 – instruirea practică începe după două săptămâni din ziua începerii cursului teoretic;
*4 – tariful variază în funcţie de filială şi/sau ora de petrecere a lecţiilor teoretice;
*5 – conform legislaţiei în vigoare este necesar de efectuat minim: 18 lecţii;
Permisul de conducere naţional este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens. 

Descriere: Moped, şi anume vehicule cu două sau trei roţi, ce dezvoltă o viteză maximă ce nu depăşeşte 45km/h (cu excepţia celor ce dezvoltă o viteză mai mică sau egală cu 25 km/h), dotate cu motor cu ardere internă, cu capacitatea cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 şi o putere care nu depăşeşte 4kW, în cazul unui motor electric. Puterea maximă a motorului unui moped cu trei roţi nu trebuie să depăşească 4kW în cazul altor motoare cu ardere internă.
Cerinţe:
1. Vârsta necesară: 16 ani
2. Absolvirea cursurilor unei şcoli auto, conform programei teoretice stabilite pentru categoria A şi instruirii practice cu un vehicul din subcategoria AM, fără susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere.

*1 – pot frecventa cursurile unei şcoli auto şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 12 luni înainte de împlinirea acesteia. Școlarizarea de la 15 ani;
*2 – ora de petrecere a lecţiilor teoretice se alege în momentul înregistrării;
*3 – instruirea practică începe după două săptămâni din ziua începerii cursului teoretic;
*4 – tariful variază în funcţie de filială şi/sau ora de petrecere a lecţiilor teoretice;
*5 – conform legislaţiei în vigoare este necesar de efectuat minim: 18 lecţii.
Permisul de conducere naţional este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.

Descriere: Motociclu cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 125 cm3 şi o putere care nu depăşeşte11 kW şi cu raport de putere/greutate ce nu depăşeşte 0,1 kW/kg şi triciclu cu o putere care nu depăşeşte 15 kW.
Cerinţe:
1. Vârsta necesară: 16 ani

*1 – pot frecventa cursurile unei şcoli auto şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 12 luni înainte de împlinirea acesteia. Școlarizarea de la 15 ani;
*2 – ora de petrecere a lecţiilor teoretice se alege în momentul înregistrării;
*3 – instruirea practică începe după două săptămâni din ziua începerii cursului teoretic;
*4 – tariful variază în funcţie de filială şi/sau ora de petrecere a lecţiilor teoretice;
*5 – conform legislaţiei în vigoare este necesar de efectuat minim: 18 lecţii.
Permisul de conducere naţional este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.

Descriere: Motociclu cu o putere care nu depăşeşte 35 kW şi cu raport de putere/greutate ce nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu provine dintr-un vehicul mai mare decît puterea sa dublă;
Utilizare: Permisul de conducere eliberat pentru subcategoria A2 este valabil şi pentru autovehiculele din subcategoria A1.
Cerinţe:
1. Vârsta necesară: 18 ani

*1 – pot frecventa cursurile unei şcoli auto şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 12 luni înainte de împlinirea acesteia. Școlarizarea de la 17 ani;
*2 – ora de petrecere a lecţiilor teoretice se alege în momentul înregistrării;
*3 – instruirea practică începe după două săptămâni din ziua începerii cursului teoretic;
*4 – tariful variază în funcţie de filială şi/sau ora de petrecere a lecţiilor teoretice;
*5 – conform legislaţiei în vigoare este necesar de efectuat minim: 18 lecţii.
Permisul de conducere naţional este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.

Descriere: Autovehicul al cărui număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8 locuri şi a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg;
Descriere: Ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
Descriere: Ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, dar nu mai mare decît masa proprie a autovehiculului trăgător, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu nu depăşeşte 3500 kg;
Utilizare: Permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil şi pentru autovehiculele din subcategoria B1.
Cerinţe:
1. Vârsta necesară: 18 ani

PROGRAMUL DE INSTRUIRE PENTRU OBȚINEREA CATEGORIEI „B”

1. Durata programului: 3 luni
2. Petrecerea lecţiilor teoretice: de 3 ori pe săptămână
3. Orele de petrecere a lecţiilor teoretice: 09:00/15:00/18:00
4. Petrecerea lecţiilor practice: conform graficului individual stabilit cu maistrul de instruire
5. Tarif:
– instruirea teoretică: 1200-1800 lei
– instruirea practică: conform pachetului selectat în momentul înregistrării
*1 – pot frecventa cursurile unei şcoli auto şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 12 luni înainte de împlinirea acesteia;
*2 – ora de petrecere a lecţiilor teoretice se alege în momentul înregistrării;
*3 – instruirea practică începe după două săptămâni din ziua începerii cursului teoretic;
*4 – tariful variază în funcţie de filială şi/sau ora de petrecere a lecţiilor teoretice;
*5 – sunt disponibile 3 pachete: 48 lecţii (125-130 lei/lecţia); 54 lecţii (120-125 lei/lecţia); 60 lecţii (115-120 lei/lecţia).
Permisul de conducere naţional este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.

Descriere: Ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu depăşeşte 3500 kg.
Cerinţe:
1. Vârsta necesară: 18 ani
2. Deţinerea permisului de conducere de categoria B

PROGRAMUL DE INSTRUIRE PENTRU OBȚINEREA CATEGORIEI „BE”

1. Durata programului: 1,5 luni
2. Petrecerea lecţiilor teoretice: de 3 ori pe săptămână
3. Orele de petrecere a lecţiilor teoretice: 09:00/15:00/18:00
4. Petrecerea lecţiilor practice: conform graficului individual stabilit cu maistrul de instruire
5. Tarif:
– instruirea teoretică: 1500 lei
– instruirea practică: 10 lecții cu prețul de 180 lei pentru o lecţie.
*1 – pot frecventa cursurile unei şcoli auto şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 12 luni înainte de împlinirea acesteia;
*2 – ora de petrecere a lecţiilor teoretice se alege în momentul înregistrării;
*3 – instruirea practică începe după două săptămâni din ziua începerii cursului teoretic;
Permisul de conducere naţional este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu prețulsînt aplicate alte restricţii în acest sens.

Descriere: Cuadrocicle motorizate;
Cerinţe:
1. Vârsta necesară: 16 ani

PROGRAMUL DE INSTRUIRE PENTRU OBȚINEREA SUBCATEGORIEI „B1”

1. Durata programului: 3 luni
2. Petrecerea lecţiilor teoretice: de 3 ori pe săptămână
3. Orele de petrecere a lecţiilor teoretice: 09:00/15:00/18:00
4. Petrecerea lecţiilor practice: conform graficului individual stabilit cu maistrul de instruire
5. Tarif:
– instruirea teoretică: 1200-1800 lei
– instruirea practică: 80 lei/lecţie
*1 – pot frecventa cursurile unei şcoli auto şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 12 luni înainte de împlinirea acesteia. Școlarizarea de la 15 ani;
*2 – ora de petrecere a lecţiilor teoretice se alege în momentul înregistrării;
*3 – instruirea practică începe după două săptămâni din ziua începerii cursului teoretic;
*4 – tariful variază în funcţie de filială şi/sau ora de petrecere a lecţiilor teoretice;
*5 – conform legislaţiei în vigoare este necesar de efectuat minim: 20 lecţii.
Permisul de conducere naţional este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.

Descriere: Autovehicul, cu excepţia celor din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului;
Descriere: Ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
Utilizare: Permisul de conducere eliberat pentru categoria C este valabil şi pentru autovehiculele din subcategoria C1.
Cerinţe:
1. Vârsta necesară: 21 ani
2. Deţinerea a permisului de conducere de categoria B

PROGRAMUL DE INSTRUIRE PENTRU OBȚINEREA CATEGORIEI „C”

1. Durata programului: 2 luni
2. Petrecerea lecţiilor teoretice: de 3 ori pe săptămână
3. Orele de petrecere a lecţiilor teoretice: 09:00/15:00/18:00
4. Petrecerea lecţiilor practice: conform graficului individual stabilit cu maistrul de instruire
5. Tarif:
– instruirea teoretică: 1500 lei
– instruirea practică: 32 lecții cu prețul de 190 lei pentru o lecţie.
*1 – pot frecventa cursurile unei şcoli auto şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 12 luni înainte de împlinirea acesteia;
*2 – ora de petrecere a lecţiilor teoretice se alege în momentul înregistrării;
*3 – instruirea practică începe după două săptămâni din ziua începerii cursului teoretic;
Permisul de conducere naţional este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.

Descriere: Ansamblu de vehicule formate dintr-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;
Utilizare: Permisul de conducere eliberat pentru categoria CE este valabil şi pentru autovehiculele din subcategoria C1E;
Utilizare: Persoana care posedă permis de conducere valabil pentru subcategoria CE poate conduce ansamblul de vehicule din categoria BE, dacă posedă categoria B.
Cerinţe:
1. Vârsta necesară: 21 ani
2. Deţinerea permisului de conducere de categoria C

PROGRAMUL DE INSTRUIRE PENTRU OBȚINEREA CATEGORIEI „CE”

1. Durata programului: 1,5 luni
2. Petrecerea lecţiilor teoretice: de 3 ori pe săptămână
3. Orele de petrecere a lecţiilor teoretice: 09:00/15:00/18:00
4. Petrecerea lecţiilor practice: conform graficului individual stabilit cu maistrul de instruire
5. Tarif:
– instruirea teoretică: 1500 lei
– instruirea practică: 14 lecții cu prețul de 190-210 lei pentru o lecţie.
*1 – pot frecventa cursurile unei şcoli auto şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 12 luni înainte de împlinirea acesteia;
*2 – ora de petrecere a lecţiilor teoretice se alege în momentul înregistrării;
*3 – instruirea practică începe după două săptămâni din ziua începerii cursului teoretic;
Permisul de conducere naţional este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.

Descriere: Autovehicul, altul decît cel din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului;
Descriere: Ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.
Cerinţe:
1. Vârsta necesară: 18 ani
2. Deţinerea a permisului de conducere de categoria B

PROGRAMUL DE INSTRUIRE PENTRU OBȚINEREA SUBCATEGORIEI „C1”

1. Durata programului: 2 luni
2. Petrecerea lecţiilor teoretice: de 3 ori pe săptămână
3. Orele de petrecere a lecţiilor teoretice: 09:00/15:00/18:00
4. Petrecerea lecţiilor practice: conform graficului individual stabilit cu maistrul de instruire
5. Tarif:
– instruirea teoretică: 1500 lei
– instruirea practică: 32 lecții cu prețul de 160 lei pentru o lecţie.
*1 – pot frecventa cursurile unei şcoli auto şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 12 luni înainte de împlinirea acesteia;
*2 – ora de petrecere a lecţiilor teoretice se alege în momentul înregistrării;
*3 – instruirea practică începe după două săptămâni din ziua începerii cursului teoretic;
Permisul de conducere naţional este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.

Descriere: Ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a vehiculului trăgător;
Utilizare: Persoana care posedă permis de conducere valabil pentru subcategoria C1E poate conduce ansamblul de vehicule din categoria BE, dacă posedă categoria B.
Cerinţe:
1. Vârsta necesară: 18 ani
2. Deţinerea permisului de conducere de categoria C1

PROGRAMUL DE INSTRUIRE PENTRU OBȚINEREA SUBCATEGORIEI „C1E”

1. Durata programului: 1,5 luni
2. Petrecerea lecţiilor teoretice: de 3 ori pe săptămână
3. Orele de petrecere a lecţiilor teoretice: 09:00/15:00/18:00
4. Petrecerea lecţiilor practice: conform graficului individual stabilit cu maistrul de instruire
5. Tarif:
– instruirea teoretică: 1500 lei
– instruirea practică: 14 lecții cu prețul de 190 lei pentru o lecţie.
*1 – pot frecventa cursurile unei şcoli auto şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 12 luni înainte de împlinirea acesteia;
*2 – ora de petrecere a lecţiilor teoretice se alege în momentul înregistrării;
*3 – instruirea practică începe după două săptămâni din ziua începerii cursului teoretic;
Permisul de conducere naţional este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.

Descriere: Autovehicul destinat transportului de persoane, avînd mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului;
Descriere: Ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
Utilizare: Permisul de conducere eliberat pentru categoria D este valabil şi pentru autovehiculele din subcategoria D1.
Cerinţe:
1. Vârsta necesară: 24 ani
2. Deţinerea permisului de conducere de categoria C sau D1 de cel puţin 24 luni

PROGRAMUL DE INSTRUIRE PENTRU OBȚINEREA CATEGORIEI „D”

1. Durata programului: 2 luni
2. Petrecerea lecţiilor teoretice: de 3 ori pe săptămână
3. Orele de petrecere a lecţiilor teoretice: 09:00/15:00/18:00
4. Petrecerea lecţiilor practice: conform graficului individual stabilit cu maistrul de instruire
5. Tarif:
– instruirea teoretică: 1500 lei
– instruirea practică: 24 lecții cu prețul de 210 lei pentru o lecţie.
*1 – pot frecventa cursurile unei şcoli auto şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 12 luni înainte de împlinirea acesteia;
*2 – ora de petrecere a lecţiilor teoretice se alege în momentul înregistrării;
*3 – instruirea practică începe după două săptămâni din ziua începerii cursului teoretic;
Permisul de conducere naţional este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.

Descriere: Ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg.
Utilizare: Permisul de conducere eliberat pentru categoria DE este valabil şi pentru autovehiculele din subcategoria D1E;
Utilizare: Persoana care posedă permis de conducere valabil pentru categoria DE are dreptul să conducă şi vehicule din categoria F, cu condiţia să facă dovada unei instruiri speciale la o instituţie de profil pentru conducerea vehiculelor din categoria F
Cerinţe:
1. Vârsta necesară: 24 ani
2. Deţinerea permisului de conducere de categoria D

PROGRAMUL DE INSTRUIRE PENTRU OBȚINEREA CATEGORIEI „DE”

1. Durata programului: 1,5 luni
2. Petrecerea lecţiilor teoretice: de 3 ori pe săptămână
3. Orele de petrecere a lecţiilor teoretice: 09:00/15:00/18:00
4. Petrecerea lecţiilor practice: conform graficului individual stabilit cu maistrul de instruire
5. Tarif:
– instruirea teoretică: 1500 lei
– instruirea practică: 14 lecții cu prețul de 210 lei pentru o lecţie.
*1 – pot frecventa cursurile unei şcoli auto şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 12 luni înainte de împlinirea acesteia;
*2 – ora de petrecere a lecţiilor teoretice se alege în momentul înregistrării;
*3 – instruirea practică începe după două săptămâni din ziua începerii cursului teoretic;
Permisul de conducere naţional este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.

Descriere: Autovehicul destinat transportului de persoane, avînd mai mult de 8, dar nu mai mult de 16 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, şi lungimea maximă nu depăşeşte 8 m;
Descriere: Ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.
Cerinţe:
1. Vârsta necesară: 21 ani
2. Deţinerea permisului de conducere de categoria B de cel puţin 24 luni

PROGRAMUL DE INSTRUIRE PENTRU OBȚINEREA SUBCATEGORIEI „D1”

1. Durata programului: 2 luni
2. Petrecerea lecţiilor teoretice: de 3 ori pe săptămână
3. Orele de petrecere a lecţiilor teoretice: 09:00/15:00/18:00
4. Petrecerea lecţiilor practice: conform graficului individual stabilit cu maistrul de instruire
5. Tarif:
– instruirea teoretică: 1500 lei
– instruirea practică: 24 lecții cu prețul de 150 lei pentru o lecţie.
*1 – pot frecventa cursurile unei şcoli auto şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 12 luni înainte de împlinirea acesteia;
*2 – ora de petrecere a lecţiilor teoretice se alege în momentul înregistrării;
*3 – instruirea practică începe după două săptămâni din ziua începerii cursului teoretic;
Permisul de conducere naţional este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.

Descriere: Ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12 000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a vehiculului trăgător.
Utilizare: Persoana care posedă permis de conducere valabil pentru subcategoria D1E poate conduce ansamblul de vehicule din categoria BE, dacă posedă categoria B;
Utilizare: Persoana care posedă permis de conducere valabil pentru categoria D are dreptul să conducă şi vehicule din categoria F, cu condiţia să facă dovada unei instruiri speciale la o instituţie de profil pentru conducerea vehiculelor din categoria F.
Cerinţe:
1. Vârsta necesară: 21 ani
2. Deţinerea permisului de conducere de categoria D1

PROGRAMUL DE INSTRUIRE PENTRU OBȚINEREA SUBCATEGORIEI „D1E”

1. Durata programului: 1,5 luni
2. Petrecerea lecţiilor teoretice: de 3 ori pe săptămână
3. Orele de petrecere a lecţiilor teoretice: 09:00/15:00/18:00
4. Petrecerea lecţiilor practice: conform graficului individual stabilit cu maistrul de instruire
5. Tarif:
– instruirea teoretică: 1500 lei
– instruirea practică: 14 lecții cu prețul de 160 lei pentru o lecţie.
*1 – pot frecventa cursurile unei şcoli auto şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 12 luni înainte de împlinirea acesteia;
*2 – ora de petrecere a lecţiilor teoretice se alege în momentul înregistrării;
*3 – instruirea practică începe după două săptămâni din ziua începerii cursului teoretic;
Permisul de conducere naţional este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.

© autoscoala.md - 2022. Toate drepturile sunt rezervate